Mẫu thẻ căn cước công dân mới từ tháng 10

Mẫu thẻ căn cước công dân mới từ tháng 10

Mặt sau của thẻ không còn cụm từ “Cục trưởng Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia và dân cư.

Mặt sau của mẫu thẻ cũ và mẫu thẻ mớ.

Mặt sau của mẫu thẻ cũ và mẫu thẻ mớ.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 33 sửa đổi một số điều Thông tư 61/2015 về mẫu thẻ Căn cước công dân, theo đó, từ ngày 10/10, thay cụm từ “Cục Cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an”.

Thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; thay cụm từ “Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật” bằng cụm từ “Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an”.

Mặt trước của thẻ căn cước được giữ nguyên theo Thông tư 61/2015.

Thông tư cũng quy định, tháng 9 hàng năm, Công an các tỉnh lập dự trù nhu cầu làm thẻ căn cước công dân của địa phương mình gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội.

Việc thay đổi tên cơ quan quản lý cấp thẻ căn cước công dân do Bộ Công an thực hiện đề án tinh giản bộ máy, xoá bỏ 6 Tổng Cục, sáp nhập nhiều đơn vị cấp cục. 

Phương Sơn

admin