Mua bán nhà ở không cần công chứng

Mua bán nhà ở không cần công chứng

Câu hỏi:

Chào Trung tâm tư vấn Luật Hoàng Phi,

Tôi có một câu hỏi mong được trung tâm giải đáp: Những trường hợp nào thì việc mua bán nhà ở không cần công chứng, chứng thực mà vẫn hợp pháp?

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật Hoàng Phi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 122 Luật Nhà ở 2014 hiện hành thì:

“1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng”.

Như vậy, khoản 1 quy định về các trường hợp mua bán nhà ở phải công chứng chứng thực. Tuy nhiên tại khoản 2 đã quy định loại trừ khoản 1 về các trường hợp mua bán nhà ở không cần công chứng chứng thực (chỉ công chứng, chứng thực nếu các bên có nhu cầu), đó là: mua bản nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

admin