Những điều cấm khi sử dụng thẻ căn cước

– Bạn không thể cho thuê, cho mượn, cầm cố hay sửa chữa thẻ căn cước…

Viết bình luận