Phát hiện phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo ở Phú Yên

Phát hiện phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo ở Phú Yên

NDĐT – Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên vừa phát hiện một trường hợp phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy CNQSDĐ) giả mạo, lừa đảo lưu hành trên địa bàn TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phát hiện phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo ở Phú Yên

Phôi Giấy CNQSDĐ giả mạo bị phát hiện tại Phú Yên.

Theo công văn số 949/VPĐKSDĐ ngày 8-8-2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phú Yên, qua kiểm tra Giấy CNQSĐ có số sê ri CE358672, do bà Lê Đào An Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên ký, cấp ngày 4-7-2019 tại thửa đất số 125, tờ bản đồ số 40, phường 9, TP Tuy Hòa không có trong hồ sơ lưu trữ. Thửa đất này có diện tích 108 m2, cấp cho hộ gia đình.

Trước đó, từ ngày 8-5-2017 đến nay, việc ký, cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (ông Nguyễn Vũ Thụy) ký. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên không ban hành văn bản hoặc ủy quyền cho các phó giám đốc sở thực hiện việc ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân như trường hợp giả mạo nêu trên.

Các cơ quan chức năng Phú Yên cần khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc này.

TRÌNH KẾ

admin