Tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn

Tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn
Thời gian tạm đình chỉ là ba tháng kể từ ngày 17-9-2018 đến ngày 16-12-2018.
Lý do đình chỉ do vi phạm theo kết luận thanh tra của Sở Tư pháp ngày 4-9-2018 về hoạt động lập vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại (TPL) huyện Hóc Môn.
Văn phòng TPL huyện Hóc Môn có trách nhiệm giao nộp con dấu của Văn phòng cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trong thời hạn ba ngày làm việc (kể từ ngày 17-9-2018).
Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng TPL huyện Hóc Môn thực hiện nghiêm quyết định tạm đình chỉ nêu trên, giải quyết các vấn đề liên quan về thuế, lao động…theo quy định pháp luật.
Sở Tư pháp cũng lưu ý đối với việc lập vi bằng theo khoản 9 Điều 2 Nghị định 135/2013 của Chính phủ thì trong thời hạn không quá hai ngày làm việc (kể từ ngày nhận được vi bằng), Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng TPL.
Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng theo quy định tại Điều 25 của nghị định này. Vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định cũng bị từ chối đăng ký. Việc từ chối phải được thông báo bằng văn bản cho Văn phòng TPL và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối…
Đối với việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng TPL huyện Hóc Môn có trách nhiệm làm việc, thống nhất với các cơ quan đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản để chấm dứt hoặc tạm ngừng thực hiện các hoạt động này theo quy định pháp luật.
Đối với hoạt động xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự thì Văn phòng TPL huyện Hóc Môn thỏa thuận với cá nhân, tổ chức có liên quan để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn - ảnh 1
Văn phòng TPL huyện Hóc Môn. Ảnh: KP

Tháng 1-2018, Sở Tư pháp lập đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng TPL huyện Hóc Môn liên quan đến việc lập vi bằng của văn phòng này.

Kết quả là TPL Dương Khoa Truyện đã có vi phạm trong việc lập ba vi bằng liên quan đến việc TPL, Truyện không chứng kiến trực tiếp sự việc; ba vi bằng thể hiện người nộp tiền không có liên quan đến việc lập vi bằng. TPL Truyện là người trực tiếp thỏa thuận, thu chi phí lập vi bằng về nộp cho kế toán văn phòng và kết quả xác minh thể hiện khách hàng không nhận được phiếu thu, có cơ sở xác định khi phát sinh doanh thu văn phòng này không tạo lập chứng từ kế toán cung cấp cho khách hàng.
Ba vi bằng do TPL Truyện tạo lập với người yêu cầu lập vi bằng trước khi trưởng văn phòng ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận… 
Như vậy, có cơ sở TPL huyện Hóc Môn biết việc mua bán nhà đất nhưng vẫn cố tình lập vi bằng việc mua bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp quy định pháp luật. Trưởng văn phòng TPL huyện Hóc Môn đã không kiểm soát chặt chẽ hoạt động hành nghề của TPL tại văn phòng nên dẫn đến những thiếu sót cụ thể như ký hợp đồng thỏa thuận về lập vi bằng không đúng pháp luật, TPL không giải thích đầy đủ giá trị pháp lý trong quá trình tham gia lập vi bằng, không trực tiếp chứng kiến sự kiện lập vi bằng…
Với những vi phạm trên, Sở Tư pháp có công văn đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, miễn nhiệm TPL đối với ông Dương Khoa Truyện. Kiến nghị Chi cục thuế huyện Hóc Môn kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ kế toán, việc kê khai, báo cáo thuế của văn phòng TPL này.
KIM PHỤNG

admin