Theo đó, ngày 2/8/2016, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPCC Nguyễn Văn Tuyền, nhưng không tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi Quyết định thành lập. Trong thời gian này, VPCC này vẫn thực hiện chứng nhận công chứng 80 hồ sơ, là trái với quy định tại khoản 5, Điều 23 Luật Công chứng.

 Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Không những thế, ngày 22/8/2016, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho VPCC Nguyễn Văn Tuyền, trong khi chưa đủ 2 công chứng viên hợp danh và ngày 1/9/2016 có văn bản cho phép VPCC này được tạm thời hoạt động đến hết ngày 30/11/2016 là có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật về công chứng.

“Trong thời gian VPCC Nguyễn Văn Tuyền không bổ sung được công chứng viên hợp danh, bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng đã cử các đoàn, tổ kiểm tra nhưng không xử lý theo quy định của pháp luật là biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm”, Kết luận thanh tra chỉ ra.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, cần có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra các tồn tại, vi phạm trên.

Tâm An

Nguồn: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/van-phong-cong-chung-cong-chung-trai-phap-luat-80-ho-so-51953.html