Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Bộ Tư pháp tổ chức ra mắt ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Ngày 04.7.2018, Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã tổ chức buổi họp đầu tiên với Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (Ban vận động) để chỉ đạo, thống nhất với Ban vận động một số nhiệm vụ quan trọng trong triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (Đại hội thành lập Hiệp hội).
Ngày 04/7/2018, Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã tổ chức buổi họp đầu tiên với Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam (Ban vận động) để chỉ đạo, thống nhất với Ban vận động một số nhiệm vụ quan trọng trong triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (Đại hội thành lập Hiệp hội).
Dưới sự chủ trì của Bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, sự tham gia đầy đủ các thành viên của Ban vận động thành lập Hiệp hội.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, theo đó, công chứng viên Tuấn Đạo Thanh, Phó Chủ tịch Hội công chứng viên thành phố Hà Nội giữ chức danh Trưởng Ban vận động; công chứng viên Đặng Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội công chứng viên thành phố Hà Nội, công chứng viên Ngô Minh Hồng, Nguyễn Trí Hòa, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội công chứng viên thành phố Hồ Chí Minh giữ chức danh Phó Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội và 16 thành viên của Ban là các công chứng viên đại diện cho các Hội công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng tiêu biểu trải đều các khu vực Bắc – Trung – Nam của cả nước.

Hội nghị cũng quán triệt vai trò của Ban vận động trong việc tổ chức Đại hội. Theo đó, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp thành lập. Đây là lực lượng nòng cốt triển khai, thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hộiBan vận động được thành lập để thực hiện một số nhiệm vụ để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, cụ thể: Soạn thảo Điều lệ và các văn kiện trình Đại hội đại biểu công chứng viên lần thứ nhất; Hướng dẫn Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các địa phương nơi chưa có Hội công chứng viên bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên lần thứ nhất; Chuẩn bị kinh phí, địa điểm và cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên lần thứ nhất…

Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã thảo luận về một số nội dung quan trọng như mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo Đại hội và Ban vận động; cách thức làm việc giữa Ban chỉ đạo Đại hội với Ban vận động, các công việc Ban vận động cần triển khai trong thời gian tới như khẩn trương thành lập các Tiểu ban, xây dựng văn kiện Đại hội và một số văn bản để triển khai hoạt động của Ban vận động; phương án kinh phí tổ chức Đại hội, cơ cấu tổ chức của bộ máy của Hiệp hội công chứng viên trong tương lai, dự kiến đại biểu tham dự Đại hội……

Sau kết luận của đồng chí Chủ trì cuộc họp, toàn thể Ban vận động thể hiện quyết tâm, sẵn sàng đầu tư, đóng góp về chuyên môn, thời gian, công sức để triển khai công việc nhằm bảo đảm mục tiêu, tiến độ của việc tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

admin