Chứng minh thư hết hạn sử dụng có chứng thực được không?

Chứng minh thư hết hạn sử dụng có chứng thực được không?

Câu hỏi: 

Tôi là Nguyễn Thị Liệu.  Ngày 23/10/2015 tôi có đến UBND xã để chứng thực chứng minh thư. Tuy nhiên cán bộ tư pháp kiểm tra và đã từ chối chứng thực chứng minh thư cho tôi với lý do chứng minh của tôi đã hết hạn sử dụng và không  được chứng thực nữa. theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc từ chối chứng thự chứng minh của tôi của cán bộ tư pháp xã là đúng hay sai?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau:

Một giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính khi có đủ hai điều kiện:
Điều kiện thứ nhât, người yêu cầu xuất trình bản chính theo quy định tại khoản 5, Điều 2 củaNghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 06/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Điều kiện thứ 2, bản chính đó được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao; có nghĩa bản chính đó không vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

–  Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

–  Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

–  Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

–  Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

–  Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

–  Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”  (Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

Như vậy, một chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng không phải một trong các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính. Do đó, việc từ chối của cán bộ tư pháp hộ tịch là chưa đúng quy định pháp luật.

admin