Thủ tục công chứng với bất động sản được thế chấp 2 lần

Thủ tục công chứng với bất động sản được thế chấp 2 lần

Câu hỏi:

Chào Trung tâm tư vấn Luật Hoàng Phi, tôi có một câu hỏi muốn nhờ trung tâm giải đáp: Tôi có một căn hộ đang thế chấp ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Hà, bây giờ tôi muốn dùng tiếp căn hộ trên đảm bảo nghĩa vụ khác thì Hợp đồng thế chấp sau tôi có phải tìm công chứng viên đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu thực hiện công chứng không ?

Trả lời:

Chào bạn, chúng tôi xin tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

Theo Điều 54 Luật Công chứng 2014 hiện hành:

“1. Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

2. Trường hợp một bất động sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được tiếp tục thế chấp để bảo đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo đó”

Như vậy, theo Luật Công chứng hiện hành, bạn không cần tìm đến đúng Công chứng viên đã công chứng hợp đồng thế chấp đầu tiên mà chỉ cần đến Văn phòng/phòng Công chứng đã công chứng Hợp đồng thế chấp lần đầu đó để công chứng Hợp đồng sau.

admin