Có được chứng thực bản sao từ giấy tờ được chứng nhận sao y bản chính?

Có được chứng thực bản sao từ giấy tờ được chứng nhận sao y bản chính?

 Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch.

Hình minh họa.

Bạn Thành Tiến (Hà Nội) hỏi: Bản sao y bản chính có giá trị pháp lý như bản chính không? Em có thể sử dụng giấy tờ đã được chứng nhận sao y bản chính (như giấy khai sinh) để làm chứng thực bản sao được không?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội) trả lời: Khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

“Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, bạn có thể hiểu bản sao được chứng thực từ bản chính chỉ có giá trị pháp lý như bản chính trong trường hợp sử dụng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì chỉ bản chính giấy tờ, văn bản thuộc quy định trên mới được làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính. Vì vậy, bạn không thể lấy bản sao khai sinh để chứng thực

PV

admin