Hà Nội yêu cầu cung cấp thông tin BĐS cho các tổ chức công chứng

Hà Nội yêu cầu cung cấp thông tin BĐS cho các tổ chức công chứng
Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chia sẻ, cung cấp thông tin về bất động sản đầy đủ, kịp thời cho các tổ chức hành nghề công chứng. 

Hà Nội yêu cầu cung cấp thông tin BĐS cho các tổ chức công chứng
UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND TP quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà UBND cấp xã, cấp huyện đang thực hiện sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn đáp ứng được yêu cầu công chứng của người dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Đồng thời, Sở Tư pháp phối hợp với sở ngành tập trung củng cố, xây dựng hệ thống cơ sở chia sẻ dữ liệu thông tin chung về bất động sản trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chia sẻ, cung cấp thông tin về bất động sản đầy đủ, kịp thời cho các tổ chức hành nghề công chứng.
Nguồn: Công an Nhân dân

admin