Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực hay không?

Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực hay không?

Trừ trường hợp các bên có nhu cầu, hợp đồng cho thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
Bạn đọc hỏi:

Tôi là người đang đi làm và thuê nhà tại Hà Nội. Khi làm hợp đồng thuê nhà thời hạn 1 năm, chủ nhà chỉ cho tôi ký 2 bản, giữ lại 1 bản; không có công chứng, chứng thực. Vậy, bản hợp đồng này có hợp pháp không?

Góc nhìn luật gia - Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực hay không?
Hợp đồng thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. (Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Theo quy định cũ của Bộ luật dân sự 2005 về hình thức của hợp đồng thuê nhà ở tại Điều 492 như sau: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật này đã hết hiệu lực và thay thế bằng Bộ luật dân sự 2015 từ ngày 1/1/2017. Theo đó, “hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật Nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Tại khoản 2, Điều 122, luật Nhà ở 2014 lại quy định như sau: “….cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu”.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

Như vậy, trừ trường hợp các bên có nhu cầu, hợp đồng cho thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Việt Hương

admin