PHÂN BIỆT VI BẰNG VÀ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

PHÂN BIỆT VI BẰNG VÀ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

Vi bằng, hay văn bản công chứng, chứng thực được pháp luật thừa nhận như là chứng cứ, nguồn chứng cứ trong hoạt động xét xử hay các quan hệ pháp lý khác.Tuy nhiên, trên thực tế chúng lại có những điểm khác nhau nhất định. Vì vậy cần phân biệt giữa Vi bằng và Văn bản công chứng, cụ thể như dưới đây.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật công chứng năm 2014

– Nghị định 61/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/07/2009.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

admin