Bưu ảnh của F. H Schneider

Ngoài các xưởng in, nhà máy giấy, một nhà xuất bản lớn trên phố Paul Bert, Viễn Đông ấn đường(IDEO) tại số 28 phố Paul Bert, Hà Nội, cùng với một chi nhánh tại Hải Phòng, có nguồn gốc từ tài sản của anh em nhà Schneider (Ernest Hippolyte và Francois Henri) và L. Gallois. Hoạt động kinh doanh trong […]

Read more