Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (1)

Ba cuộc Triển lãm Thuộc địa (Exposition Coloniale) năm 1906, 1922 và 1931 có ảnh hưởng quan trọng, làm thay đổi cái nhìn của người Tây phương đối với nền văn minh các nước thuộc địa. Triển lãm Thuộc địa Marseille 1906 diễn ra từ ngày 15-4 đến tháng 11 dưới sự tổ chức và lãnh đạo của Jules Charles-Roux, […]

Read more

Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (2)

(tiếp theo) Quay trở lại với những hình ảnh về kiến trúc tiêu biểu của Đông Dương tại triển lãm. Vây quanh những cây cầu, phía trái Cung Đông Dương là Cung triển lãm Campuchia mô phỏng đền Angkor, Nhà hát Đông Dương và gian triển lãm Kouang Tcheou Wan Khu triển lãm của Campuchia thu hút người viếng thăm […]

Read more