Hình ảnh đường sắt Vân Nam – Việt Nam (1)

Tuyến đường sắt Hải Phòng – Vân Nam kết nối giữa Hải Phòng và thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đó là một trong những dự án đường sắt gây kinh ngạc nhất đầu thế kỷ thứ 20.  Phần trên lãnh thổ Trung Quốc, khởi công tháng Một năm 1904, được hoàn thành trong một thời gian […]

Read more

Hình ảnh đường sắt Vân Nam – Việt Nam (2)

(tiếp theo) Kilomet 117 Kilomet 118: Đường quành Nậm Thi Kilomet 119 Kilomet 122 Kilomet 135: Cầu cạn Toàn cảnh cầu cạn Kilomet 152: Ga Tche Tsouen. Kilomet 237: Thung lũng Pa Ta Ho Thung lũng Pa Ta Ho Kilomet 247+400 Kilomet 247+665 Kilomet 260+800 Kilomet 272+500 Kilomet 281 Kilomet 321 Kilomet 326+800 Cây cầu kilimet 326+800 nhìn từ xa […]

Read more