Bản đồ hành chính Đông Dương thuộc Pháp

Tonkin, Annam, Cochichine xưa gồm những khu vực nào? Tên một số địa danh được viết theo kiểu của người Pháp ra sao? Đường sắt xuyên Việt thời kì đầu hình thành từ những đoạn nào? Các bức bưu ảnh dưới đây cung cấp kiến thức cơ bản về những điều này. Tonkin – Bắc Bộ L'An Nam – Trung […]

Read more

Ngày Xưa Đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng

Tháng 5-1890, Pháp xây dựng đoạn đường sắt Bắc Giang – Lạng Sơn. Đến tháng 12-1894 công trình được hoàn thành. Năm 1896, Pháp cho kéo dài tuyến đường, phía Bắc tới biên giới Việt Trung, phía Nam tới Gia Lâm. Ngày 1-11-1900, đoạn Gia Lâm – Bắc Giang (dài 40km) và Lạng Sơn – Đồng Đăng (dài 19km) được […]

Read more

Ngày Xưa Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng

Sau khi chiếm được Bắc Kỳ, thực dân Pháp bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa. Đường sắt là phương tiện chuyên chở chủ yếu. Để nối Hà Nội với Hải Phòng, người Pháp đã cho xây dựng tuyến đường sắt dài 102km nối liền hai thành phố này. Ngày 16-6-1902, toàn tuyến được chính thức đưa vào khai […]

Read more