Một lối nhỏ vào đời

Hai đứa em của gia nhân villa (giới tính nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không) vừa thi xong cấp 3. Một thèng được 25 điểm ba môn, trượt trường ưa thích, nên định học cao đẳng dược. Một thèng cu thi được 16 điểm ba môn, được mấy đại học tốp dưới chào mời khí thế, nhưng toàn mấy […]

Read more

Dại dại khôn khôn

1. Bậc đại trí, giỏi giang thông tuệ và được yêu mến nhất trong lịch sử của tộc người Việt từ cổ chí kim, trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chốn lao xao” Trong khi dòng người vẫn ùn ùn đổ về chốn lao xao, thì vẫn có […]

Read more