Huế Xưa – Điện Hòn Chén

Theo Phạm Đức Thành Dũng – www.hueworldheritage.org.vn Thấp thoáng giữa những rừng cây xanh um trải dài từ chân đến đỉnh ngọn núi Ngọc Trản và bình yên soi bóng bên dòng sông Hương trong xanh huyền thoại là điện Hòn Chén, một di tích tôn giáo và danh thắng nổi tiếng thuộc quần thể di tích cố đô Huế, […]

Read more

Bộ ảnh Huế xưa (1)

Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. Click vào đường link mầu để tham khảo thêm những bức bưu ảnh khác 61. Kênh Đông Ba 62. Hiển Lâm Các  63. Hồ Ngọc Dịch 64. Thái Bình Lâu 65. Điện Kiến Trung […]

Read more

Bộ ảnh Huế xưa (2)

Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB.  82. Toàn cảnh lăng Khải Định 83. Lăng Khải Định (Thềm đá lên lăng)  84. Lăng Khải Định (Nghi môn)  85. Lăng Khải Định (sân bia)  86. Lăng mộ Khải Định   87. Dinh khâm […]

Read more

Bộ ảnh lăng tẩm Huế xưa

Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. Click vào đường link để tham khảo thêm những bức bưu ảnh khác LĂNG GIA LONG 41. Bửu thành với ba lớp tường vây  42. Tượng voi ngựa, binh lính phía trái sân trầu  […]

Read more