Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (2)

Tân Thế Giới (Nouvelle-Calédonie) Canaque (Kanak) là tên thông dụng của Nouvelle-Calédonie, vùng lãnh thổ thuộc Pháp tại châu Đại Dương. Lãnh thổ này nằm trong khu vực tây nam Thái Bình Dương cách phía đông nước Úc khoảng 1200 km và phía bắc New Zealand 1500 km . Vùng lãnh thổ này sát nhập vào Pháp năm 1853 trong […]

Read more

Triển lãm thuộc địa Paris 1907 (4)

Phụ nữ Foulahs phía trước khu triển lãm Đông Dương Phía trước khu triển lãm Đông Dương và nhà kèn Đội nhạc Madagasca Dàn nhạc Madagasca Bên trong gian triển lãm của Madagasca  Khu triển lãm Guinee Guinée, một đất nước nằm ở miền Tây Phi.   Foulah là một sắc sắc tộc chiếm đa số. Tộc trưởng bên ngôi lều […]

Read more