Bộ bưu ảnh lạ

111

Chợ Phong Thổ, Lai Châu

116
Làng nhà sàn
115
Nhà nổi trên sông
114
Nhà nổi

109

Tam quan chùa Láng, Hà Nội

112
Chùa Láng, Hà Nội
122
Kiểu tóc truyền thống

110
Giếng, Sông Cầu

123
Vườn trong hoàng cung Huế
124
Triều phục

121

Bờ sông, Thủ Đức

119
Đường cái (?)

120
Dệt lưới


Viết bình luận