Hình ảnh hiếm có về đạo Cao Đài ở Tây Ninh năm 1930

Hình ảnh hiếm có về đạo Cao Đài ở Tây Ninh năm 1930
Hình ảnh hiếm có về đạo Cao Đài thời điểm tôn giáo này mới hình thành được nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ nổi tiếng Walter Bosshard ghi lại chân thực năm 1930.
  Trẻ em giáo dân đứng trước khu Tòa thánh đầu tiên của đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Năm 1947, Tòa thánh mới được khánh thành và trở thành một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất Việt Nam.
  Cận cảnh tòa thánh Tây Ninh năm 1930, 4 năm sau khi đạo Cao Đài được sáng lập.
  Thiên Nhãn – biểu tượng của đạo Cao Đài được đặt trên Cửu trùng đài ở khuôn viên Tòa thánh.
  Cung thánh trong Tòa thánh với tượng Chúa Giêsu, Khổng Tử, Đức Phật và quả cầu Thiên Nhãn.
  Chức sắc đạo Cao Đài sửa soạn nhang khói trước giờ hành lễ.
Giáo sĩ của đạo Cao Đài hành lễ trong Tòa thánh.
  Một cậu bé tham gia buổi lễ cùng cha.
  Dàn đồng ca nữ.
  Chân dung Hộ pháp Phạm Công Tắc (1890-1959), một trong những giáo chủ quan trọng nhất trong việc hình thành, xây dựng, phát triển và kiện toàn hệ thống tôn giáo của đạo Cao Đài.
  Hộ pháp Phạm Công Tắc với một chức sắc Cao Đài.
  Quyền Giáo tông Lê Văn Trung (1876-1934).
  Quyền Giáo tông Lê Văn Trung trong lễ phục.
Một chức sắc Cao Đài cao cấp.
Một chức sắc Cao Đài cao cấp.
  Nữ chức sắc Cao Đài.
Theo KIẾN THỨC

admin