Huế Xưa – Thái Miếu

Huế Xưa – Thái Miếu

Thái Miếu ở góc Đông Nam trong Hoàng thành, đối xứng với Thế Miếu ở phía Tây Nam, là miếu thờ các vị chúa Nguyễn. Năm 1947 khu vực này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Khác với Thế Miếu, khu vực này ít người tham quan và có rất ít ảnh tư liệu.

Photobucket

Thai Meu

Thai Meu (1)
Miếu được xây dựng từ năm Gia Long thứ 3 (1804). Qui mô và bố trí kiến trúc của Thái Miếu gần tương tự như Thế Miếu. Tòa điện chính kiến trúc theo lối nhà kép trùng thiềm điệp ốc, chính đường 13 gian 2 chái kép, tiền đường 15 gian 2 chái đơn. Phía đông điện chính là điện Long Đức, phía nam có điện Chiêu Kính. Đối diện với điện Chiêu Kính ở phía tây là điện Mục Tư, phía bắc điện này có tòa nhà vuông.
Trước sân Thái Miếu có gác Tuy Thành, 3 tầng, hình thức tương tự như gác Hiển Lâm ở Thế Miếu. Hai bên gác Tuy Thành có tường ngắn, trên có lầu chuông, lầu trống, dưới trổ cửa vòm. Phía nam của gác Tuy Thành, 2 bên có nhà Tả Vu, Hữu Vu. Toàn bộ khu vực Thái Miếu có tường gạch bao bọc, trổ 5 cửa ra các phía. Trong kháng chiến chống Pháp đầu năm 1947, khu vực Thái Miếu gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Năm 1971-1972, hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã quyên góp và dựng lại một tòa nhà 5 gian trên nền cũ ngôi điện chính để làm nơi thờ tự các chúa Nguyễn.

admin