Ngày Xưa Biên cương (2)

Ngày Xưa Biên cương (2)

Bộ bưu ảnh về vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc của NXB G. Taupin et Cie còn phản ảnh các sắc dân sống dọc theo biên giới Việt Nam – Trung Hoa, miêu tả tường tận từ trang phục đến kiểu tóc (coiffures)

2001g
2002. Phụ nữ Thổ

2008

2008. Phụ nữ Thổ giáp Quảng Tây

065_001 (1)

Phụ nữ Thổ giáp Quảng Tây

2003


2003. Thiếu nữ Nùng

2004


2004. Thiếu nữ Nùng

2011


2011. Thiếu nữ Nùng

2079k

2079. Phụ nữ Nùng

2010


2010. Phụ nữ Nùng

2088c

2088. Phụ nữ Nùng

2058


2058. Phụ nữ Mán Cốc

2059g

2059. Thiếu nữ Mán đen

2061


2061. Phụ nữ Mán Đen

2064b


2064. Nam giới Mán Đen

2062


2062. Đàn ông Mán Đen

2016


2016. Phụ nữ Mán Đen (vùng giáp Quảng Tây)

2018

2018. Phụ nữ Mán Đen (vùng giáp Quảng Tây)

2055

2055. Thiếu nữ Mán

2056g 

2056. Chàng trai Mán và cây khèn

2078

2078. Đàn ông Mán khổi khèn

2013b

2013. Phụ nữ Mán Tiền

2015 

2015. Nam thanh niên Mán Tiền (vùng giáp Quảng Tây)

2080

2080. Phụ nữ Mán Tiền

2057

2080. Phụ nữ Mán

2017

Phụ nữ Mán Đen
2060b
2060. Phụ nữ Mán Đen
2019

Phụ nữ Mán Đen
2063
2063. Phụ nữ Mán

2051

2051. Người mẹ Thổ địu con
982_0012

Phụ nữ Thổ
2054

2054. Phụ nữ Mèo
2053h

2053. Cô gái Mèo

2052

2052. Ông bà già người Mèo
2006 (1)

2006. Phụ nữ Mèo
708_001

Phụ nữ Mèo
2020g

2020. Cô gái Trung Hoa
2024
2024. Phụ nữ Trung Hoa
2027

2027. Thiếu nữ Trung Hoa
2028
Thiếu nữ Trung Hoa
2082
Một phụ nữ Trung Hoa
2083

2083. Phụ nữ Trung Hoa
2021b
2021. Thiếu nữ Trung Hoa
080_001

Phụ nữ Trung Hoa
2025g

2025. Phụ nữ Trung Hoa
2065

2065. Người ăn mày Trung Hoa
2065b
Người hành khất
2070

Nhà sư trong bộ áo cà sa
2068b

2068. Nhà sư
2069

2069. Vị sư người Hoa
2071

2071. Vị sư người Hoa
2067
Thầy bói
2066
Một người tù
027_001

Phụ nư Trung Hoa

2072

2074

2074b


Cử nhân

2085

2085. Thợ giặt người Hoa

2076b


2076. Phu bốc vác người Hoa

2090

2090. Lính người Mán của Cai Kinh

519_001

Một viên đội 

2086h

Sou Tong Ling (em trai tướng Sou) cùng binh sĩ

2075b

Quân chính quy Trung Hoa

2087

Cảnh sân khấu trong nhà hát riêng của tướng Sou

2077

2077. Diễn viên trong gánh hát rong


admin