Sài Gòn xưa – Bến xe xích lô bên hông nhà hát lớn

Sài Gòn xưa – Bến xe xích lô bên hông nhà hát lớn

Saigon theatre (22)

Những chiếc xe tay trước nhà hát

186_001

Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20.

611-888 (1)
Trong khuôn viên khu vườn cánh phải nhà hát xuất hiện một công trình xây dựng.

611-888
Bốt cảnh sát.

611-888 (9)

Năm 1948. Để ý đến những biển quảng cáo trên ngôi nhà phía sau hàng cây sẽ nhận ra trong các bức ảnh dưới bến xe xích lô hình thành bên hông nhà hát thành phố, trước khách sạn Caravelle ngày nay.  

611-888 (5)

611-888 (7)

107-760

611-888 (11)

Copy of 936_001

611-888 (3)

312-111 (5)
A 24-04-2008 17-12-10 1600x901


admin