Sài Gòn xưa – Rex

Sài Gòn xưa – Rex
Tax (1)
Trong bức không ảnh này dễ dàng nhận ra đối diện GMC (Les Grands Magasins Charner) là một ngôi nhà trên nóc treo biển hiệu Citroen

327-123

Hướng chụp về phía Tòa thị chính 

Rex (2)
Đó là cửa hàng ô tô của Bainier, một thương nhân Pháp, được xây dựng từ năm 1927.
Rex (1)
Citroen là nhãn xe hơi sang thời bấy giờ

322_1929
Năm 1929

Rex (3)
Đến năm 1959, ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi, thúc bá cựu hoàng Bảo Đại, mua lại ngôi nhà này và xây dựng thành một cao ốc sáu tầng.
Rex
Tòa nhà được Trung tâm văn hóa Mỹ thuê để đặt thư viện Abraham Lincold, và về sau là Sở Thông tin Hoa Kỳ. Trong ảnh vào thời điểm này rạp chiếu bóng Rex chưa xây.

Rex11
1962

Picture 572
Picture 704


admin