Sài Gòn xưa – Rex

Sài Gòn xưa – Rex
Trong bức không ảnh này dễ dàng nhận ra đối diện GMC (Les Grands Magasins Charner) là một ngôi nhà trên nóc treo biển hiệu Citroen
Hướng chụp về phía Tòa thị chính 

Đó là cửa hàng ô tô của Bainier, một thương nhân Pháp, được xây dựng từ năm 1927.
Citroen là nhãn xe hơi sang thời bấy giờ


Năm 1929

Đến năm 1959, ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi, thúc bá cựu hoàng Bảo Đại, mua lại ngôi nhà này và xây dựng thành một cao ốc sáu tầng.
Tòa nhà được Trung tâm văn hóa Mỹ thuê để đặt thư viện Abraham Lincold, và về sau là Sở Thông tin Hoa Kỳ. Trong ảnh vào thời điểm này rạp chiếu bóng Rex chưa xây.
1962


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *