Bộ ảnh Huế xưa (1)

Bộ ảnh Huế xưa (1)
Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. Click vào đường link mầu để tham khảo thêm những bức bưu ảnh khác

61. Kênh Đông Ba
62. Hiển Lâm Các 

63. Hồ Ngọc Dịch
64. Thái Bình Lâu

65. Điện Kiến Trung

66. Lầu Tứ Phương Vô Sự và cửa Hòa Bình
67. Điện Cần Chánh

68. Lễ kỉ niệm vua Gia Long


69. Nhà thờ Phủ Cam

 
70. Một đám cưới

71. Chùa Thiên Mụ

71. Chùa Thiên Mụ từ phía trong nhìn ra

72. Các sư làm lễ

73. Bến sông Hương trước chùa Thiên Mụ
74.  Tượng  chùa Thiên Mụ

75. Sông Hương đoạn chảy qua điện Hòn Chén

76. Rue Paul – Bert nay là đường Trần Hưng Đạo 

Đường Trần Hưng Đạo

77. Cầu Trường Tiền

78. Khách sạn Morin

Rue Jules Ferry nay là đường Lê Lợi. Khách sạn Morin đã thay đổi chút ít bề ngòai

79. Bia Quốc Học (Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong)80. Chợ Đông Ba

 
96. Tòa công sứ 

 
98. Khu lính Pháp trong nhượng địa 

100. Một bệnh xá

101. Chăn thả trâu bò gần một cây cầu

102. Dòng Chúa cứu thế và dãy Ngự Bình – tấm bình phong Hoàng Cung

103. Cầu Gia Viên qua sông Hương

104. Sông Hương và chùa Linh Mụ.

105. Đường ven sông Hương dẫn đến lăng tẩm. 

106. Cậu bé chăn trâu trên đường đến khu lăng tẩm.107. Cầu vào thành

108. Một góc của thành Huế

109. Trên giòng Hương Giang

110. Trâu cày

111. Bưu điện Huế

112. Đường Chaigneau (đường Hoàng Hoa Thám, dân gian thường gọi là đường Mù U)

114. Cửa Ngọ Môn118. Hồ Tịnh Tâm
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *