Bộ ảnh Huế xưa (1)

Bộ ảnh Huế xưa (1)

Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. Click vào đường link mầu để tham khảo thêm những bức bưu ảnh khác

61
61. Kênh Đông Ba

62

62. Hiển Lâm Các 

63


63. Hồ Ngọc Dịch

64

64. Thái Bình Lâu

65b

65. Điện Kiến Trung

66

66. Lầu Tứ Phương Vô Sự và cửa Hòa Bình

67

67. Điện Cần Chánh

68

68. Lễ kỉ niệm vua Gia Long

69


69. Nhà thờ Phủ Cam

70 
70. Một đám cưới

71a

71. Chùa Thiên Mụ

71

71. Chùa Thiên Mụ từ phía trong nhìn ra

72

72. Các sư làm lễ

73b

73. Bến sông Hương trước chùa Thiên Mụ

74

74.  Tượng  chùa Thiên Mụ

75b

75. Sông Hương đoạn chảy qua điện Hòn Chén

76

76. Rue Paul – Bert nay là đường Trần Hưng Đạo 

76d

Đường Trần Hưng Đạo

77b

77. Cầu Trường Tiền

78c

78. Khách sạn Morin

78

Rue Jules Ferry nay là đường Lê Lợi. Khách sạn Morin đã thay đổi chút ít bề ngòai

79

79. Bia Quốc Học (Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong)

80

80. Chợ Đông Ba

96 
96. Tòa công sứ 

98 
98. Khu lính Pháp trong nhượng địa 

100

100. Một bệnh xá

101

101. Chăn thả trâu bò gần một cây cầu

102

102. Dòng Chúa cứu thế và dãy Ngự Bình – tấm bình phong Hoàng Cung

103

103. Cầu Gia Viên qua sông Hương

104

104. Sông Hương và chùa Linh Mụ.

105

105. Đường ven sông Hương dẫn đến lăng tẩm. 

106

106. Cậu bé chăn trâu trên đường đến khu lăng tẩm.

107

107. Cầu vào thành

108

108. Một góc của thành Huế

109

109. Trên giòng Hương Giang

110

110. Trâu cày

111

111. Bưu điện Huế

112

112. Đường Chaigneau (đường Hoàng Hoa Thám, dân gian thường gọi là đường Mù U)

114

114. Cửa Ngọ Môn

118

118. Hồ Tịnh Tâm
admin