Bộ ảnh Huế xưa (2)

Bộ ảnh Huế xưa (2)

Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. 

Lang Khai Dinh (3)

82. Toàn cảnh lăng Khải Định

83

83. Lăng Khải Định (Thềm đá lên lăng)

Lang Khai Dinh (14) 
84. Lăng Khải Định (Nghi môn)

85 
85. Lăng Khải Định (sân bia)

Lang Khai Dinh (13) 
86. Lăng mộ Khải Định 

87 
87. Dinh khâm sứ Trung Kì

89

89. Một viên quan

90

90. Một công chúa An Nam

91

91. Trong nhà một phụ nữ quyền quý

92a

92. Bán vàng mã dịp Tết

93 
93. Thủy lợi

74

94. Ga Huế


113

113. Phong cảnh sông Hương

115 

115. Hoàng đế Bảo Đại

116

116. Hoàng hậu Nam Phương

035_001

Hoàng hậu Nam Phương

117

117. Hai nhạc công


admin