Bộ ảnh Huế xưa (2)

Bộ ảnh Huế xưa (2)
Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. 

82. Toàn cảnh lăng Khải Định

83. Lăng Khải Định (Thềm đá lên lăng)

 
84. Lăng Khải Định (Nghi môn)

 
85. Lăng Khải Định (sân bia)

 
86. Lăng mộ Khải Định 

 
87. Dinh khâm sứ Trung Kì89. Một viên quan90. Một công chúa An Nam

91. Trong nhà một phụ nữ quyền quý

92. Bán vàng mã dịp Tết

 
93. Thủy lợi

94. Ga Huế
113. Phong cảnh sông Hương

 

115. Hoàng đế Bảo Đại

116. Hoàng hậu Nam Phương

Hoàng hậu Nam Phương

117. Hai nhạc công


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *