Bộ ảnh lăng tẩm Huế xưa

Bộ ảnh lăng tẩm Huế xưa
Một bộ ảnh đẹp về Huế xưa. Chúng đã được sử dụng rải rác trên blog này giờ sắp theo trình tự đánh số của NXB. Click vào đường link để tham khảo thêm những bức bưu ảnh khác

41. Bửu thành với ba lớp tường vây 
42
42. Tượng voi ngựa, binh lính phía trái sân trầu 
43
43. Điện Minh Thành, nơi thờ bài vị của vua Gia Long 
44
44. Cấp đầu tiên để bước lên Lăng Gia Long
45

45.Sông nước bao quanh ngon đồi khu lăng mộ

46

46. Lối vào lăng

47

47. Sau Đại Hồng Môn là Bái Đình hai bên có hai hàng tượng quan văn võ, voi ngựa bằng đá đứng chầu.
 
48
48. Bửu Thành là một quả đồi thông hình tròn, bao quanh bởi tường thành, bên trong, sâu bên dưới là mộ vua. 

49

49. Trung Đạo Kiều

 

 

50

50. Toàn cảnh khu điện thờ từ phía hồ Điện

52

52. Lầu Đức Hinh nhìn từ Bửu Thành

 
53

53. Xung Khiêm Tạ là ngôi nhà tọa lạc trên mặt h nơi vua đến ngắm sen, đọc sách , làm thơ 

54

54. Dũ Khiêm Tạ, Khiêm Cung Môn

55

55. Có thể là một trong hai cây cầu Tiễn Khiêm hoặc Do Khiêm
 56
56. Bi Đình và trụ biểu
 57

57. Mộ vua Tự Đức nằm sau bức tường và vòm cổng này
 58

58. Lăng Hoàng hậu Lệ Thiên Anh

59. Bi Đình (nhà bia) hình tứ giác xây gạch, mái đúc giả ngói ống, trong dựng bia Thánh Đức Thần Công bằng đá Thanh. Trên bia khắc bài văn của vua Khải Định viết năm 1916ca ngợi công đức vua cha. Hai bên nhà bia là 2 trụ biểu xây gạch trát vữa xi măng.

  60

60. Ba tầng sân tế lát gạch phía trước mộ vua 

admin