Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (2)

Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (2)


Hoa kiều và con gái Bắc


Đám trẻ


Trẻ con Nam Bộ


Các chú tiểu chùa Đáp Cầu


Sư sãi Nam Định


Địa chủ Nam Định


Cụ ông Hải Phòng


Đàn ông An Nam


Ông Tây trong trang phục An Nam


Những người lo nhang khói trong lăng Thiệu Trị


Sư sãi chùa Ngũ Hành Sơn


Sư chùa Ngũ Hành Sơn


Sư bà


Nhà sư Sài Gòn


Bà mẹ trẻ


Quý bà An Nam


Các tiểu thư người Hoa


Phụ nữ người Hoa. Điểm thú vị là trong khuôn hình còn có một nhân vật thư hai.


Tiểu thư người Hoa với đôi chân bó


Phụ nữ Hoa


Trẻ em người Hoa


Một gia đình Nam Bộ


Buôn làng người Thượng


Thầy mo và trưởng bản


Người Thượng


Mô phỏng cảnh săn bắn


Phụ nữ Thượng


Người Thượng trên cao nguyên Lang Bian

 

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường