Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (2)

Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (2)

Photobucket


Hoa kiều và con gái Bắc

Photobucket


Đám trẻ

Photobucket


Trẻ con Nam Bộ

Photobucket


Các chú tiểu chùa Đáp Cầu

Photobucket


Sư sãi Nam Định

Photobucket


Địa chủ Nam Định

Photobucket


Cụ ông Hải Phòng

Photobucket


Đàn ông An Nam

Photobucket


Ông Tây trong trang phục An Nam

Photobucket


Những người lo nhang khói trong lăng Thiệu Trị

Photobucket


Sư sãi chùa Ngũ Hành Sơn

Photobucket


Sư chùa Ngũ Hành Sơn

Photobucket


Sư bà

Photobucket


Nhà sư Sài Gòn

Photobucket


Bà mẹ trẻ

Photobucket


Quý bà An Nam

Photobucket


Các tiểu thư người Hoa

Photobucket


Phụ nữ người Hoa. Điểm thú vị là trong khuôn hình còn có một nhân vật thư hai.

Photobucket


Tiểu thư người Hoa với đôi chân bó

Photobucket


Phụ nữ Hoa

Photobucket


Trẻ em người Hoa

Photobucket


Một gia đình Nam Bộ

Photobucket


Buôn làng người Thượng

Photobucket


Thầy mo và trưởng bản

Photobucket


Người Thượng

Photobucket


Mô phỏng cảnh săn bắn

Photobucket


Phụ nữ Thượng

Photobucket


Người Thượng trên cao nguyên Lang Bian

Photobucket

 

admin