Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (1)

Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (1)

Photobucket

Nho sinh

Photobucket


Con gái Hải Phòng

Photobucket

Con gái Mỹ Tho

Photobucket


Con gái châu thổ

Photobucket


Chân quê

Photobucket


Duyên dáng với nón quai thao

Photobucket

Con gái Hà Nội

Photobucket

Con gái Hà Nội

Photobucket


Khách viếng thăm

Photobucket


Tiểu thư khuê các

Photobucket


Cụ già Hải Phòng

Photobucket


Người nhà quê

Photobucket

Con gái Đáp Cầu

Photobucket


Con gái Bắc

Photobucket


Con gái Bắc

Photobucket


Con gái Bắc

Photobucket


Nam thanh nữ tú Hải Phòng

Photobucket


Một gia đình ở Bắc Ninh

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Đài trang

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Con gái Sài Gòn

Photobucket


Đánh bài (1)

Photobucket


Đánh bài (2)

Photobucket


Uống trà

Photobucket


Hút thuốc

Photobucket


Cụ ông

Photobucket


Duyên dáng bên đình

Photobucket

Người Mán Tuyên Quang

Photobucket

Người Mán Đồng Văn

admin