Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (1)

Bưu ảnh tô mầu – Chân dung & Nhân vật (1)
Nho sinh


Con gái Hải Phòng

Con gái Mỹ Tho


Con gái châu thổ


Chân quê


Duyên dáng với nón quai thao

Con gái Hà Nội

Con gái Hà Nội


Khách viếng thăm


Tiểu thư khuê các


Cụ già Hải Phòng


Người nhà quê

Con gái Đáp Cầu


Con gái Bắc


Con gái Bắc


Con gái Bắc


Nam thanh nữ tú Hải Phòng


Một gia đình ở Bắc Ninh


Con gái Sài Gòn


Con gái Sài Gòn


Con gái Sài Gòn


Đài trang


Con gái Sài Gòn


Con gái Sài Gòn


Con gái Sài Gòn


Đánh bài (1)


Đánh bài (2)


Uống trà


Hút thuốc


Cụ ông


Duyên dáng bên đình

Người Mán Tuyên Quang

Người Mán Đồng Văn

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường