Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (2)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (2)
HÀ NỘI

Photobucket

Sông Hồng

Photobucket


Đê Yên Phụ

Photobucket


Cầu Long Biên

Photobucket


Sông Hồng

Photobucket


Bến tầu thủy Cột Đồng Hồ

Photobucket


Bến tầu thủy Cột Đồng Hồ

Photobucket


Bến tầu thủy Cột Đồng Hồ

Photobucket


Phố Hàng Bè

Photobucket


Phố Hàng Chiếu

Photobucket


Ô Quan Chưởng (1)

Photobucket


Ô Quan Chưởng (2)

Photobucket


Ô Quan Chưởng (3)

Photobucket


Đầu phố Ô Quan Chưởng

Photobucket


Đại lộ Franciss Garnier (đường Đinh Tiên Hoàng)

Photobucket


Phố Hàng Nón

Photobucket


Phố Hàng Đào

Photobucket


Góc phố Hàng Bạc và Hàng Đào

Photobucket


Chợ Đồng Xuân

Photobucket


Phố Hàng Giấy

Photobucket


Phố Hàng Đồng

Photobucket


Phố Mã Mây

Photobucket


Nhà hát trên phố Hàng Cót (nay là trường THCS Thanh Quan)

Photobucket


Phố Paul Bert (Tràng Tiền)

Photobucket


Rạp chiếu phim Palce trên phố Paul Bert

Photobucket


Nhà hát lớn

Photobucket


Tòa nhà ngày nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Photobucket


Góc đường Henri Riviere (phố Ngô Quyền) và Paul Bert (phố Tràng Tiền)  nhin từ trên cao

Photobucket


Phố Phạm Ngũ Lão

Photobucket


Phố Sinh Từ

Photobucket


Phố Tây nhìn từ cột cờ Hà Nội (đường Điện Biên Phủ và Trần Phú ngày nay)

Photobucket


Nhà thờ lớn

Photobucket


Phủ toàn quyền

Photobucket


Khu đấu xảo

Photobucket


Ga Hà Nội

Photobucket


Của hàng bách hóa (số 5 Nam Bộ)

Photobucket


Chợ Cửa Nam

Photobucket


Phố Sinh Từ

Photobucket


Viện thú y Đông Dương

Photobucket


Ga Gia Lâm

admin