Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (3)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (3)
ẢI NAM QUAN


Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam


Ải Nam Quan phía Trung Quốc
MÓNG CÁI


 Dòng sông biên giới


Toàn cảnh


  Thị xã Móng Cái (1)


Thị xã Móng Cái (2)

LÀO CAI


Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

ĐỒNG ĐĂNG


Quang cảnh thị xã


LẠNG SƠN


Kì Lừa


Đồn Pháp


Dinh thống sứ


Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn


Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây


Đồn lính ở Thanh Moi


Chợ  Lạng Sơn

BẮC LỆ


Quang cảnh Bắc Lệ

TUYÊN QUANG


Đồn bốt trên núi


Trại lính Pháp trong thành cổ

YÊN BÁI


Tầu trên sông Hồng


Toàn cảnh


Dinh thống sứ


NÀ CHẠM


Đồn Pháp trên núi Nà Chạm


Toàn cảnh

ĐOAN HÙNG


Nơi sông Chảy gặp sông Lô tại Đoan HùngVIỆT TRÌ


Bến sông Lô


Trụ sở hãng vận tải thủy góc chụp từ bờ sông


Trại lính Pháp


PHỦ LẠNG THƯƠNG


Trang trại của nhà thầu Pháp


Cổng vào trang trại


Sông Cầu


Cầu đường sắt


Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận


Phố ga

PHẢ LẠI


Bến đò


Đền Kiếp Bạc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *