Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (3)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (3)
ẢI NAM QUAN

Photobucket


Toàn cảnh Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam

Photobucket


Ải Nam Quan phía Trung Quốc

MÓNG CÁI

Photobucket


 Dòng sông biên giới

Photobucket


Toàn cảnh

Photobucket


  Thị xã Móng Cái (1)

Photobucket


Thị xã Móng Cái (2)

LÀO CAI

Photobucket


Cầu biên giới bắc qua sông Nậm Thi

ĐỒNG ĐĂNG

Photobucket


Quang cảnh thị xã


LẠNG SƠN

Photobucket


Kì Lừa

Photobucket


Đồn Pháp

Photobucket


Dinh thống sứ

Photobucket


Chợ bên tuyến đường sắt Lạng Sơn

Photobucket


Ga Thanh Moi trên tuyến đường sắt đi Quảng Tây

Photobucket


Đồn lính ở Thanh Moi

Photobucket


Chợ  Lạng Sơn

BẮC LỆ

Photobucket


Quang cảnh Bắc Lệ

TUYÊN QUANG

Photobucket


Đồn bốt trên núi

Photobucket


Trại lính Pháp trong thành cổ

YÊN BÁI

Photobucket


Tầu trên sông Hồng

Photobucket


Toàn cảnh

Photobucket


Dinh thống sứ


NÀ CHẠM

Photobucket


Đồn Pháp trên núi Nà Chạm

Photobucket


Toàn cảnh

ĐOAN HÙNG

Photobucket


Nơi sông Chảy gặp sông Lô tại Đoan HùngVIỆT TRÌ

Photobucket


Bến sông Lô

Photobucket


Trụ sở hãng vận tải thủy góc chụp từ bờ sông

Photobucket


Trại lính Pháp


PHỦ LẠNG THƯƠNG

Photobucket


Trang trại của nhà thầu Pháp

Photobucket


Cổng vào trang trại

Photobucket


Sông Cầu

Photobucket


Cầu đường sắt

Photobucket


Bán đảo Mỹ Đức với đài tưởng niệm lính Pháp chết trận

Photobucket


Phố ga

PHẢ LẠI

Photobucket


Bến đò

Photobucket


Đền Kiếp Bạc

admin