Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (4)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (4)

LỤC NAM

Photobucket


Phong cảnh Lục Nam

THỊ CẦU

Photobucket


 Ga Thị Cầu

Photobucket


Trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu

Photobucket


Doanh trại Pháp

ĐÁP CẦU

Photobucket


Đường phố Đáp Cầu

BẮC NINH

Photobucket


Cửa Nam thành cổ Bắc Ninh

Photobucket


Thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ

Photobucket


Đoàn tầu ngang qua thị xã

Photobucket


Cổng phía Bắc thành cổ Bắc Ninh

Photobucket


Dinh thống sứ

Photobucket


Chợ

Photobucket


Ga Bắc Ninh

SƠN TÂY

Photobucket


Cầu mái

Photobucket


Ngôi chùa

Photobucket


Văn Miếu – Sơn Tây

Photobucket


Lối vào thành cổ

Photobucket


Toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài

Photobucket


Dinh thống sứ

NAM ĐỊNH

Photobucket


Làng ven sông

Photobucket


Bờ sông

Photobucket


Cảmh làng quê

Photobucket


Lấy nước

Photobucket


Cột cờ Nam Định

Photobucket


Nhà thờ

Photobucket


Cảng sông

Photobucket


admin