Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (4)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (4)

LỤC NAMPhong cảnh Lục Nam

THỊ CẦU


 Ga Thị Cầu


Trại lính Pháp quanh ga Thị Cầu


Doanh trại Pháp

ĐÁP CẦU


Đường phố Đáp Cầu

BẮC NINH


Cửa Nam thành cổ Bắc Ninh


Thị xã Bắc Ninh nhìn từ thành cổ


Đoàn tầu ngang qua thị xã


Cổng phía Bắc thành cổ Bắc Ninh


Dinh thống sứ


Chợ


Ga Bắc Ninh

SƠN TÂY


Cầu mái


Ngôi chùa


Văn Miếu – Sơn Tây


Lối vào thành cổ


Toàn cảnh thành cổ nhìn từ Kì Đài


Dinh thống sứ

NAM ĐỊNH


Làng ven sông


Bờ sông


Cảmh làng quê


Lấy nước


Cột cờ Nam Định


Nhà thờ


Cảng sông

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *