Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (7)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (7)

SÀI GÒN


Dinh toàn quyền (1)


Dinh toàn quyền (2)


Dinh toàn quyền (3)


Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền


Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền


Tượng Gambetta


Tượng Gambetta sau chuyển về vườn hoa Tao Đàn


Dinh phó toàn quyền


Tòa thị chính Sài Gòn


Chợ Bến Thành


Nhà hát lớn (1)


Vị trí ngày nay là KS Caravelle


Khách sạn Continental


Quảng trường nhà hát lớn


Quảng trường nhà hát lớn


Tượng đài Francis Garnier trong công viên nhỏ trước nhà hát thành phố


Tượng đài Francis Garnier


Tượng đô đốc Rigault de Genouilly (quảng trường Mê Linh sau này)


Tượng đô đốc Rigault de Genouilly


Nhà thờ Đức bà nhìn từ trên cao


Tan khóa lễ
Nhà thờ Đức bà (mặt tiền)


Nhà kèn, Bưu điện và Nhà thờ


Nhà thờ Đức bà (mặt sau)


Lính Pháp hành quân qua nhà thờ Đức Bà


Quang cảnh phía trước nhà thờ Đức bà


Nhà thờ và bưu điện


Tượng Giám Mục Bá Đa Lộc dắt tay Hòang Tử Cảnh


Bưu điện trung tâm


Bưu điện trung tâm (2)


Bưu điện trung tâm (3)


Bưu điện trung tâm (4)


Tòa hòa giải trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ)


Tòa hòa giải


Tòa án


Sở thuế quan

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *