Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (7)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (7)

SÀI GÒN

Photobucket


Dinh toàn quyền (1)

Photobucket


Dinh toàn quyền (2)

Photobucket


Dinh toàn quyền (3)

Photobucket


Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền

Photobucket


Tượng Gambetta phía trước Dinh toàn quyền

Photobucket


Tượng Gambetta

Photobucket


Tượng Gambetta sau chuyển về vườn hoa Tao Đàn

Photobucket


Dinh phó toàn quyền

Photobucket


Tòa thị chính Sài Gòn

Photobucket


Chợ Bến Thành

Photobucket


Nhà hát lớn (1)

Photobucket


Vị trí ngày nay là KS Caravelle

Photobucket


Khách sạn Continental

Photobucket


Quảng trường nhà hát lớn

Photobucket


Quảng trường nhà hát lớn

Photobucket


Tượng đài Francis Garnier trong công viên nhỏ trước nhà hát thành phố

Photobucket


Tượng đài Francis Garnier

Photobucket


Tượng đô đốc Rigault de Genouilly (quảng trường Mê Linh sau này)

Photobucket


Tượng đô đốc Rigault de Genouilly

Photobucket


Nhà thờ Đức bà nhìn từ trên cao

Photobucket


Tan khóa lễ

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Nhà thờ Đức bà (mặt tiền)

Photobucket


Nhà kèn, Bưu điện và Nhà thờ

Photobucket


Nhà thờ Đức bà (mặt sau)

Photobucket


Lính Pháp hành quân qua nhà thờ Đức Bà

Photobucket


Quang cảnh phía trước nhà thờ Đức bà

Photobucket


Nhà thờ và bưu điện

Photobucket


Tượng Giám Mục Bá Đa Lộc dắt tay Hòang Tử Cảnh

Photobucket


Bưu điện trung tâm

Photobucket


Bưu điện trung tâm (2)

Photobucket


Bưu điện trung tâm (3)

Photobucket


Bưu điện trung tâm (4)

Photobucket


Tòa hòa giải trên đường Charner (đường Nguyễn Huệ)

Photobucket


Tòa hòa giải

Photobucket


Tòa án

Photobucket


Sở thuế quan

admin