Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (8)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (8)

 

SÀI GÒN

Photobucket

Nhà thờ tin lành

Photobucket


Chợ Sài Gòn

Photobucket


Phía trước chợ

Photobucket


Đường Catinat (Đồng Khởi)

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Catinat

Photobucket


Đường Bangkok (phố Mạc Đĩnh Chi ngày nay)

Photobucket


Đường Bangkok

Photobucket


Rue Turc (nay là đường Hồ Huấn Nghiệp)

Photobucket


Nhà thờ hồi giáo

Photobucket


Đường Lagrandiere (đường Lý Tự Trọng ngày nay)

Photobucket


Đường sau chợ cũ (góc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu ngày nay)

Photobucket


Tháp nước Sài Gòn

Photobucket


Vị trí Hồ Con Rùa ngày nay

Photobucket


Trường trung học Chasseloup Labat

Photobucket


Nay là trường Lê Quý Đôn

Photobucket


Thảo Cầm Viên (1)

Photobucket


Thảo Cầm Viên (2)

Photobucket


Thảo Cầm Viên (3)

Photobucket


Thảo Cầm Viên (4)

Photobucket


Thảo Cầm Viên (5)

Photobucket


Cá sấu Nam Bộ

Photobucket


Nhà máy đèn

Photobucket


Quân y viện Pháp

Photobucket


Quân y viện Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Trại lính Pháp

Photobucket


Kho quân nhu

Photobucket


Khu nhà ăn sĩ quan

Photobucket


Chùa Đa Kao

Photobucket


Chùa Hoa 

Photobucket

Chùa Tầu

Photobucket

Cổng chùa

admin