Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (8)

Bưu ảnh tô mầu – Phong cảnh và công trình (8)

 

SÀI GÒN

Nhà thờ tin lành


Chợ Sài Gòn


Phía trước chợ


Đường Catinat (Đồng Khởi)


Đường Catinat


Đường Catinat


Đường Catinat


Đường Catinat


Đường Catinat


Đường Catinat


Đường Bangkok (phố Mạc Đĩnh Chi ngày nay)


Đường Bangkok


Rue Turc (nay là đường Hồ Huấn Nghiệp)


Nhà thờ hồi giáo


Đường Lagrandiere (đường Lý Tự Trọng ngày nay)


Đường sau chợ cũ (góc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu ngày nay)


Tháp nước Sài Gòn


Vị trí Hồ Con Rùa ngày nay


Trường trung học Chasseloup Labat


Nay là trường Lê Quý Đôn


Thảo Cầm Viên (1)


Thảo Cầm Viên (2)


Thảo Cầm Viên (3)


Thảo Cầm Viên (4)


Thảo Cầm Viên (5)


Cá sấu Nam Bộ


Nhà máy đèn


Quân y viện Pháp


Quân y viện Pháp


Trại lính Pháp


Trại lính Pháp


Trại lính Pháp


Trại lính Pháp


Trại lính Pháp


Trại lính Pháp


Kho quân nhu


Khu nhà ăn sĩ quan


Chùa Đa Kao


Chùa Hoa 

Chùa Tầu

Cổng chùa

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *