Các tác phẩm của A. Joyeux và M. Salgé trên bưu ảnh (tiếp theo)

Các tác phẩm của A. Joyeux và M. Salgé trên bưu ảnh (tiếp theo)

Photobucket


Các cô gái trẻ. Hà nội 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Gánh tào phớ. Hà nội 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Bè trên sông Hồng, Hà Nội 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Đền Ngọc Sơn. Hà nội 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Chùa Một Cột 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Văn Miếu 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Cô hàng nước (A. JOYEUX)

Photobucket


Ngôi đền, Phủ Lạng Thương 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Hội quán người Hoa, Hải Phòng (M. SALGÉ)

Photobucket


Hoàng hôn trên vịnh Bắc Bộ 1914
(M. SALGÉ)

Photobucket


Những con thuyền, Hòn Gai 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Vịnh Hạ Long 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Chèo thuyền, Vịnh Hạ Long 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Vũ nữ, Huế 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Trên dòng kênh Phủ Cam, Huế 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Hoàng thành Huế 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Ngọ Môn, Huế 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket

Thế Miếu, Huế 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket


Sân Điện Cần Chánh, Huế 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket


Chùa Nam Bộ (A. JOYEUX)

Photobucket


Ngôi chùa người Hoa, Đồng Nai (A. JOYEUX)

Photobucket


Trẻ chăn trâu chơi chọi dế (A. JOYEUX)

Photobucket


Dòng kênh Sa Đéc (A. JOYEUX)

Photobucket


Ghe thuyền Nam Bộ (A. JOYEUX)

Photobucket


Nước triều xuống (A. JOYEUX)

Photobucket


Bàn thờ ngư dân, Long Hải (A. JOYEUX)

Photobucket

Hiên chùa, Thủ Dầu Một (A. JOYEUX)

Photobucket

Thuyền câu, Cần Giờ (A. JOYEUX)

Photobucket

Ngư dân Vũng Tầu (A. JOYEUX)


BONUS: HÌNH ẢNH ĐÔNG DƯƠNG

Photobucket

Góc tối tháp, Angkor Wat, 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket

 Angkor Thom, 1915 (M. SALGÉ)

Photobucket

Bình minh Angkor Wat, 1914 (M. SALGÉ)

Photobucket

Ngôi đền,  Phnom Penh 1914 (M. SALGÉ)

admin