Events Following Signing Of Agreement At Geneva (3)

Events Following Signing Of Agreement At Geneva (3)

Một hình ảnh quen thuộc với người dân tỵ nạn là “tàu há mồm”, đón người ở gần bờ rồi chuyển ra tàu lớn neo ngoài hải phận miền Bắc. Các tàu thủy vừa hạ xuống, hàng trăm người đã giành lên. Vì không có đủ phương tiện cho những người di cư vào Nam nên chính quyền Pháp và Bảo Đại phải kêu gọi các nước khác giúp chuyên chở. Các tàu của Việt Nam, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Trung Hoa, Ba Lan… giúp được 555.037 người “vô Nam”. “Nam” được hiểu là cả dải duyên hải miền Nam Việt Nam, từ Đà Nẵng tới Vũng Tàu. Vì số người di cư quá đông Cao uỷ Pháp đã xin gia hạn thêm ba tháng và phía Hà Nội đã thoả thuận nên ngày cuối cùng thay vì là ngày 19 tháng 5 được đổi thành ngày 19 tháng 8. Trong thời gian gia hạn thêm 3.945 người đã vượt tuyến vào Nam. Chuyến tàu thuỷ cuối cùng của cuộc di cư cập bến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 8. Những hình ảnh dưới đây trích từ loạt ảnh “Hai Phong Evacuation của Sochurek.”

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

Photobucket
Photobucket

admin