Hải Phòng qua bưu ảnh của Võ An NInh

Hải Phòng qua bưu ảnh của Võ An NInh

Duong Paul Doumer
Đường Paul Doumer (phố Cầu Đất ngày nay)
Pho Dong Kinh
Phố Đông Kinh
Rue Cantonnaise Hai Phong
Phố người Hoa
493_001
Phố chợ Sắt
 
Buu dien
Bưu điện thành phố 
Ngan hang Dong Duong HP3
Ngân hàng Đông Dương
784_001
Nhà hát thành phố
Kiot hang hao HP
 Kiosque hàng hoa

Nguoi ban ban
Người bán bánh
Pho Hang Cho tre nua HP
Chợ tre nứa
574_001
Chợ giầy dép
Cho do ma Hai Phong
Chợ vàng mã
Cho vai Hai Phong
Chợ vải
Hai Phong. Khu ban do gom
Chợ đồ gốm
Kenh Bonnal
Kênh Bonal (sông Lấp)

mot goc kenh Bonal

Một góc kênh Bonal

Kenh Bonal
Bên dòng sông Lấp

Kenh Ha Ly

Kênh Hạ Lý

016_001
Kho cảng

656_001

Cảng Hải Phòng

225_001
Bố dỡ hàng hóa nhập từ Pháp 
 872_001

 Cầu tầu khách

749_001
Một góc cảng

Cang Hai Phong2
Một góc cảng
Cang Hai Phong3
Một góc cảng

Mot goc cang Hai Phong
Một góc cảng

105_001

admin