Hải Phòng qua bưu ảnh của Võ An NInh

Đường Paul Doumer (phố Cầu Đất ngày nay)
Phố Đông Kinh
Phố người Hoa
Phố chợ Sắt
 
Bưu điện thành phố 
Ngân hàng Đông Dương
Nhà hát thành phố
 Kiosque hàng hoa
Người bán bánh
Chợ tre nứa
Chợ giầy dép
Chợ vàng mã
Chợ vải
Chợ đồ gốm
Kênh Bonal (sông Lấp)

Một góc kênh Bonal
Bên dòng sông Lấp

Kênh Hạ Lý

Kho cảng

Cảng Hải Phòng

Bố dỡ hàng hóa nhập từ Pháp 
 

 Cầu tầu khách

Một góc cảng
Một góc cảng
Một góc cảng
Một góc cảng

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường