Lai Châu qua bưu ảnh Võ An Ninh

Lai Châu qua bưu ảnh Võ An Ninh

Quang cảnh nhìn từ trên cao
Bờ sông Đà 
Bờ sông Đà

Xuống thuyền

Xuống thuyền

Bờ sông
Bữa trưa của dân vạn đò
Lên bờ
Đường về bản
Bản người Thái

Bản người Thái

Giặt bên suối
Những thiếu nữ Thái đi dạo chơi
Đường xuống chợ
Thuyền trên sông Đà
Một góc bản người Thái bên suối
Xe trâu

Đi chợ 
Quang cảnh bản Thái
Người Thái xuống chợ
Một gia đình người Thái đi chợ về

Đeo gùi giúp bạn
Thiếu nữ Thái
 
Người Mèo qua suối
Nhóm phụ nữ Mèo
Một nhóm người Mèo
Phụ nữ Mèo xuống chợ

Người Mèo
Chàng trai Mèo thổi khèn
Phụ nữ Mèo với cây khèn
Phụ nữ Mèo khâu vá

Chợ phiên

Một góc chợ

Thồ hàng


….

Quay sợi 
Dệt vải

Thuê thùa

 

Đội múa của người Thái

Múa quạt của người Thái trắng


 Điệu múa cóc


Điệu múa khăn của người Thái trắng


Múa nón của người Thái trắng
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *