Huế Xưa – Cửa Chương Đức

Huế Xưa – Cửa Chương Đức


Cửa Chương Đức ở phía Tây của Hoàng Thành, dành cho Hoàng hậu và các nữ nhân
. Cửa Chương Đức được xây dựng vào năm
1804, tuy nhiên lúc đó nó mới có
cách thức đơn giản và chưa có vọng lâu. Đến năm 1811, cửa Chương Đức
được cải tạo và xây thêm phần vọng lâu bên trên, cùng đợt với 2 cửa Hiển
Nhơn, Hoà Bình. Năm 1826, cửa Chương Đức được tu bổ và đến năm 1830 lại được tu bổ một
lần nữa nhân dịp chuẩn bị lễ Tứ tuần Đại khánh của vua Minh Mạng.
Lần cải tạo quan trọng nhất của cửa Chương Đức là vào năm 1921 thời vua
Khải Định. Trong lần này, người ta đã hạ giải hoàn toàn kết cấu gỗ của
tam quan cũ và xây dựng lại trên nền cũ với quy mô lớn hơn một tam quan
đồ sộ 2 tầng hoàn toàn bằng gạch, vôi vữa với hình thức trang trí đắp
gắn mảnh sành sứ rất tiêu biểu của phong cách thời Khải Định.

Photobucket

Photobucket

admin