Huế Xưa – Cửa Hiển Nhơn

Huế Xưa – Cửa Hiển Nhơn

Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía Đông của Hoàng Thành, dành cho quan lại, nam nhân ra vào Hoàng Thành. Cửa Hiển Nhơn được xây dựng vào năm 1805, dưới thời vua Gia Long. Đến thời Minh Mạng, vào năm 1833, cửa được gia công phần trang trí đắp ghép mảnh sành. Đến thời Khải Định lại được trùng tu thêm một lần nữa. Trong chiến sự năm 1968, cửa đã bị bom đạn phá huỷ hoàn toàn. Sau năm 1975, cửa được trùng tu như ngày nay.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cửa Hiển Nhơn – Mậu Thân1968


admin