Lễ mừng sinh nhật 40 tuổi của vua Khải Định

Lễ mừng sinh nhật 40 tuổi của vua Khải Định

Theo ngày tháng ghi trên ảnh lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định diễn ra  từ 29/09 đến 4/10/1924. Dưới đây là bộ ảnh lưu trữ trên trang Nguyen Tan Loc, trong số này nhiều bức được phát hành thành bưu ảnh.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/Prince_Bao_Dai_et_ministre_de_la_guerre.jpg

Thái tử Vĩnh Thụy từ Pháp trở về dự Lễ mừng Tứ tuần đại khánh

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grande_portique_et_tribunes.jpg

Dân chúng đang làm cổng chào dọc đường để chào mừng lễ Tứ tuần.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/arc_de_triomphe_et_tribunes.jpg

Một cổng chào (phường môn) được trang trí vẽ vời như được xây cất bằng gạch.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_paronamique_citadelle_Hue.jpg

Cảnh toàn thành của cố đô Huế khi xưa. Lồng đèn được giăng trên mặt bờ thành.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/riviere_des_parfums.jpg

Phu Văn Lâu và sông Hương nhìn từ Kỳ đài.  Phía xa là núi Ngự Bình. Lồng đèn giăng trên thành

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_2.jpg

Từ Kỳ đài nhìn xuống khu vực thể lâu và thể bằng trước Ngọ Môn, nơi triển lãm các tặng phẩm trong lễ Tứ tuần đại khánh, được mở ra cho dân chúng vào xem tự do.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/vue_ensemble_1.jpg

Khu vực triển lãm tặng phẩm trước Ngọ Môn, từ trên lầu Ngọ Môn nhìn xuống

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/galeries_des_cadeaux.jpg

Khu vực triển lãm tặng phẩm nhìn từ Ngọ Môn. Cờ nhỏ treo cột bên phải là cờ Long tinh, hai bên đỏ, giữa vàng, quốc kỳ Đại Nam lúc bấy giờ.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux1.jpg

Triển lãm những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux4.jpg

Những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux2.jpg

Những lễ vật

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_palais_exposition_des_cadeaux3.jpg

Lễ vật đỉnh đồng tạo dáng đặc biệt, ngà voi, bình phong chạm…

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/palais_Thai_Hoa.jpg

Hồ Thái Dịch và cầu Trung Đạo dẫn vào sân điện Thái Hòa được trang hòang cờ đèn

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/interieur_porte_Ngo_Mon.jpg

Lồng đèn giăng hai bên cầu Trung Đạo và tam quan

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/grand_LAYs_au_palais_de_ThaiHoa.jpg

Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa

The image �http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/traversee_decoree_palais_CanChanh.jpg� cannot be displayed, because it contains errors.

Trang hòang trong sân điện Cần Chánh  và Đại Cung Môn

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh1.jpg

Các quan chuẩn bị làm lễ thường triều trước sân điện Cần Chánh để dâng trình tặng phẩm. Ngôi nhà ở phía sau, tay phải, là Hữu Vu.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/LAYs_preliminaires_au_palais_CanChanh2.jpg

Các quan đang lạy trong lễ thường triều trước sân điện Cần Chánh. Sau lưng các quan là Đại Cung Môn, được trang hòang vào dịp lễ. Cái nhà ở góc phải là Hữu Vu. Nhà nhỏ nối Đại Cung Môn và Hữu Vu là Hữu Dược Lang (phòng đợi bên tay phải)
http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/troupe_theatrale_de_Nam-Dinh.jpg

Đoàn hát Nam Định

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseurs_Mois.jpg

Nhóm nhạc dân tộc thiểu số

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_du_Sud-Annam.jpg

Đoàn vũ công miền Nam

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/danseuses_Vinh_et_Thanh-Hoa.jpg

Đoàn vũ công Vinh và Thanh Hóa

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/dejeuner_KD_au_Palais_CanChanh.jpg

Vua Khải Định chủ tọa buổi tiệc đãi các quan lớn tại điện Cần Chánh trưa ngày 28/9/1924

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/diner_donne_aux_mandarins_Palais_CanChanh.jpg

Tiệc tại điện Cần Chánh trưa ngày 28/9/1924. Các quan dự tiệc phải mặc phẩm phục.

http://nguyentl.free.fr/autrefois/quarantenaire-kd/regates_chaloupe_Reines-Meres_et_Reines.jpg

Thuyền của Thái Hậu và các bà thứ phi coi đua thuyền trên sông Hương

Đọc thêm bài của Võ Hương An

admin