Nam Bộ Xưa qua tác phẩm của L. Frequenes

Nam Bộ Xưa qua tác phẩm của L. Frequenes

Photobucket


Rừng dừa

Photobucket

Bên bờ kênh

Photobucket


Nhà nổi

Photobucket


Cánh buồm nát

Photobucket


Thuyền than

Photobucket

Sông nước Nam Bộ

Photobucket


Những con thuyền

Photobucket


Phía Chợ Lớn

Photobucket


Dòng kênh khu phố Tầu

Photobucket


Quán ăn Hoa

Photobucket


Thợ giặt người Hoa

Photobucket


Một khu chợ, Chợ Lớn

Photobucket

Góc chợ, Sài Gòn

Photobucket


Con đường, Sài Gòn

Photobucket


Tan chợ

Photobucket

Xe bò vùng cao

admin