Ngày Xưa Hạ Long (2)

Ngày Xưa Hạ Long (2)

(tiếp theo)

Photobucket

270. Hòn Nhân Sư

Photobucket

271.  Hòn Nhân Sư và hang Sửng Sốt

Photobucket
272.  Tầu thả neo gần Hòn Ống Khói

Photobucket

273. Tầu Guichen thả neo

Photobucket

274. Tầu Sully không qua được luồng Henriette. Vị trí xác tầu tháng 10 năm 1905

Photobucket

275. Bên trong rặng Đấu Trường

Photobucket

275. Bên trong rặng Đấu Trường

Photobucket

276. Lạch Hòn Con Rối

Photobucket

276. Vũng Hòn Con Rối

Photobucket

Lạch Hòn Con Rối (*phiên bản ảnh với mã số khác)

Photobucket

277. Núi chồm

Photobucket

278. Hòn Ma-mốt và Hòn Con Chó

Photobucket

279. Lạch nước sâu

Photobucket

279. Vũng Sully

Photobucket

281. Vịnh Parcival

Photobucket

281. Vịnh Parcival

Photobucket

282. Rặng Pháo Đài

Photobucket

282. Rặng Pháo Đài

Photobucket

283. Vũng cảng Bayard

Photobucket

284. Hòn Tháp Nghiêng

Photobucket

284. Hòn Tháp Nghiêng

Photobucket

284A. Trước hang Đầu Gỗ

Photobucket

285. Hang Đầu Gỗ

Photobucket


285. Bên trong hang Đầu Gỗ (Hang Kì Quan – Grotte des Merveilles)

Photobucket

285A. Vũng hang Đầu Gỗ (Grotte Mervilles)

Photobucket

286. Hòn Nghĩa Trang

Photobucket

287. Lối ra khỏi rặng Đấu Trường

Photobucket

288.  Hòn Búp Bê

Photobucket

289. Hòn Người Do Thái

Photobucket

290. Hòn Con Cóc

Photobucket

291. Hướng ra vịnh

Photobucket

292. Gia đình ngư dân

Photobucket

293. Hòn Nhà Thờ

Photobucket

297. Hòn Cây Cột

Photobucket

297. Hòn Cây Cột

Photobucket

299B. Hòn Nước Mắt

admin