Ngày Xưa Hạ Long (1)

Ngày Xưa Hạ Long (1)

Photobucket

Vịnh Hạ Long, kì quan thiên nhiên với hàng nghìn hòn đảo muôn hình vạn trạng. Đó thật sự là cả một thế giới đá được huyền thoại hóa trong trí tưởng tượng của con người.  Tên các hòn đảo gắn liền với lịch sử phát hiện ra nó. Nếu các tên Hòn Con Cóc, Hòn Con Chó, Hòn Trống Mái, Hòn Rồng, Hòn Lã Vọng… gắn với đời sống Việt, thì  Hòn Nhân Sư (Le Sphinx), Hòn Tháp Nghiêng (La Tour Penchee), Hòn Đầu Người Do Thái (Le Juif), Hòn Nhà Thờ (La Cathedrale), Hòn Chiếc Ủng (La Botte), Hòn Búp Bê (La Poupee)… lại gắn với văn hóa châu Âu. Những bức ảnh dưới của hãng Pierre Dieulefils được xếp theo mã số với chú thích của NXB.

Photobucket

250. Vịnh Hạ Long nhìn từ Hòn Gai

Photobucket

251. Núi Lớn trước Hòn Gai

Photobucket

251B. Núi Lớn trước Hòn Gai
 Photobucket

253. Vịnh trước hang Sửng Sốt

Photobucket

253A. Nhìn từ hang Sửng Sốt

Photobucket

254. Hòn Chiếc Ủng

Photobucket


254A. Hòn Bức Tường Cổ

Photobucket

254A. Hòn Bức Tường Cổ

Photobucket

255. Lạch Henriette

Photobucket

256. Hạm đội “Chateaurenaud” – “Pascal” – “Bugeaud”

Photobucket

257. Hạm đội “Chateaurenaud” – “Montcalm” – “Gueydon”

Photobucket

258. Lạch Hòn Con Cóc (*chú thích hai bức 258 này có lẽ sai nếu so với bức 258Bis)

Photobucket

258. Lạch Hòn Con Cóc

Photobucket

258B. Lạch Hòn Chùm Đèn

Photobucket

259. Vũng Hòn Con Cóc

Photobucket

 Vũng Hòn Con Cóc (*phiên bản ảnh với mã số khác)

Photobucket

259. Vũng Hòn Cóc

Photobucket

259A. Lối vào Vịnh Cát Bà

Photobucket

260. Cảnh vịnh

Photobucket

260. Vùng biển Cát Bà

Photobucket

260A. Những Cánh Cổng Địa Ngục

Photobucket

261. Lạch Hòn Vòm Cầu

Photobucket

262. Mỏm đá vảy

Photobucket

263. Hòn Đá Lớn

Photobucket

263.  Trước hang Sửng Sốt

Photobucket


264. Lạch Hòn Pháo Đài

Photobucket

265. Hòn Nghiên Mực trên luồng Hamelin

Photobucket

266. Hòn Trang Viên 

Photobucket

266. Hòn Thày Tu

Photobucket

267. Hòn Triện Phật

Photobucket

268. Hòn Anh Em

Photobucket

269. Hành lang Hòn Dâuadmin