Ngày Xưa Nam Bộ (341 – 360)

Ngày Xưa Nam Bộ (341 – 360)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

341. Vào bờ

342. Chở ngô

343. Dòng kênh lúc thủy triều xuống.

344. Cập bến

345. Những người chèo thuyền

346. Người đầu bếp ra chợ


347. Thuyền bán cơm trên kênh khu người Hoa

348. Ghe thuyền


349. Hàng cơm Tàu trong chợ


350. Chuyển hàng xuống tầu sau thủ tục thuế quan


351. Cập bến

 

352. Sài Gòn. Khu vực bán thúng trong chợ


353. Bán mía rong.


355. Cu li người Hoa.

356. May vá thuê 
 

357. Quang cảnh khu người Hoa ở Chợ Lớn.

358. Thuyền qua cầu Khánh Hội

359. Cửa hàng đồ thiếc của người Hoa

360. Thương lái chở lúa đến chợ






admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường