Ngày Xưa Nam Bộ (341 – 360)

Ngày Xưa Nam Bộ (341 – 360)
(Bộ bưu ảnh của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)

341

341. Vào bờ

342

342. Chở ngô

343p

343. Dòng kênh lúc thủy triều xuống.

344b

344. Cập bến

345t

345. Những người chèo thuyền

346

346. Người đầu bếp ra chợ

347h


347. Thuyền bán cơm trên kênh khu người Hoa

348u

348. Ghe thuyền

349p


349. Hàng cơm Tàu trong chợ

350


350. Chuyển hàng xuống tầu sau thủ tục thuế quan

351


351. Cập bến

352p  

352. Sài Gòn. Khu vực bán thúng trong chợ

353


353. Bán mía rong.

355g


355. Cu li người Hoa.

356g

356. May vá thuê 
 

357k

357. Quang cảnh khu người Hoa ở Chợ Lớn.

358r

358. Thuyền qua cầu Khánh Hội

359

359. Cửa hàng đồ thiếc của người Hoa

360

360. Thương lái chở lúa đến chợ

Plante Editeur (5)


admin