Ngày Xưa Nam Bộ (321 – 340)

Ngày Xưa Nam Bộ (321 – 340)
(Bộ bưu ảnh 360 bức của Planté Editeur, những bức thiếu bổ xung sau)
325. Nghỉ ngơi

326. Người chèo thuyền Trung Hoa

327. Góc truông

328. Phút nghỉ ngơi

329. Chờ nước lên

331. Thuyền xuôi bến chợ

332. Kênh rạch Chợ Lớn,  An nhàn

333. Xe bò kéo

334. Sài Gòn. Đường d’Adran (Hồ Tùng Mậu ngày nay)

335. Thuyền đi biển

336. Thuyền đi biển

338. Tù nhân

339. Làm đường Charner (đường Nguyễn Huệ ngày nay), đoạn phía sông Sài Gòn.

340. Phu khuân vác người Hoa

admin

Viết bình luận

Call Now
Chỉ đường