Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (3)

Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (3)

(tiếp theo)

21.1

Bên cạnh ngôi nhà An Nam là khu triển lãm các sản phẩm lâm nghiệp
28b

Các loại gỗ được trưng bầy bên ngoài quanh gian triển lãm

006_001

Mặt đối diện của gian triển lãm lâm sản. Từ góc chụp này nhìn một ngọn tháp xứ Huế

9.1

Tháp mô phỏng theo tháp Giác Duyên chùa Thiên Mụ, mỗi tầng tháp đều có các vòm cửa 

1.2

Tháp nằm trên điểm giao cắt của các con đường trong khu triển lãm Việt Nam. 

2509

Cửa vào tháp nhìn ra con đường nơi có Cung triển lãm Nam Kì và Bắc Kì.

8

Con đường bên phải lối vào tháp là phố Hà Nội với những ngôi nhà cổ thấp
103_001

Cafe Degh Station trên phố Hà Nội 

56.2

Phố Sài Gòn nằm bên tháp

25

Phảng phất không khí  khu phố Tầu

24.2

Van Ki

22.2

?

250.1

Lối ra của tháp
14.2

dẫn tới một cổng chính của khu triển lãm Việt Nam

21

Hai bên cổng, cả phía trong và ngoài đều có những hàng tượng voi

(còn nữa)admin