Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (3)

Triển lãm thuộc địa Marseille 1906 (3)
(tiếp theo)

Bên cạnh ngôi nhà An Nam là khu triển lãm các sản phẩm lâm nghiệp

Các loại gỗ được trưng bầy bên ngoài quanh gian triển lãm

Mặt đối diện của gian triển lãm lâm sản. Từ góc chụp này nhìn một ngọn tháp xứ Huế

Tháp mô phỏng theo tháp Giác Duyên chùa Thiên Mụ, mỗi tầng tháp đều có các vòm cửa 

Tháp nằm trên điểm giao cắt của các con đường trong khu triển lãm Việt Nam. 

Cửa vào tháp nhìn ra con đường nơi có Cung triển lãm Nam Kì và Bắc Kì.

Con đường bên phải lối vào tháp là phố Hà Nội với những ngôi nhà cổ thấp

Cafe Degh Station trên phố Hà Nội 

Phố Sài Gòn nằm bên tháp

Phảng phất không khí  khu phố Tầu

Van Ki

?

Lối ra của tháp

dẫn tới một cổng chính của khu triển lãm Việt Nam

Hai bên cổng, cả phía trong và ngoài đều có những hàng tượng voi

(còn nữa)admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *