60 giây để phát hiện Giấy tờ nhà đất bị làm giả!

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/congchung.org/videos/1771850662891777/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

Viết bình luận